Funktionärer

Ordförande

Vivi Vestin

0702-60 26 77

Vice Ordförande

Anders Randhem

0303-77 37 34

Sekreterare

Annette Rödström

 

Kassör

Leila Rupio

 

Styrelseledamot

Tore Sandberg

0303-800 45

Styrelsesuppleanter

Eva-Lena Skoog

0303-819 64

 

Maria Olofsson

 

0303- 654 35

 

 

 

 

 

 

Pressreferent

Vivi Vestin

0702- 60 26 77

Revisorer

Lars Bohlin

0303-77 00 08

 

Manne Ekman

 

Revisorsuppleanter

Sussan Harming

 

 

 

Tage Johansson

0303-22 52 96

Sektionsråd:

Folkdans Musik

 

Lena Zetterup

 

Sektionsledare

 

Karin Sandberg

0303-800 45

Vice sektionsledare

Carl-Eric Ericsson

 

Ledamot

 

Solveig Johansson

0303-22 52 96

Ledamot

Tommy Simonsson

0701- 70 93 29

Squaredans

 

 

 

Sektionsledare

Johanna Jansson

0303-778 337

Vice sektionsledare

Gunnar Ljungström

 

0303-803 40

Ledamot

Hans-Olof Marcusson

 

Dans

 

 

Sektionsledare

Jan Wikberg

0304-66 23 39

Vice sektionsledare

Michael Johansson

0703-39 29 71

Ledamot ansv.BU

Maria Olofsson

0303- 654 35

Ledamot

Lisbeth Gustavsson/Bengtsson

0303-841 52

 

Siw Bengtsson

 

BU ansvarig

Maria Olofsson

0704-27 85 62

Ombud för slöjd

Gunilla Berntsson

 

Distriktsombud i Svenska Folkdansringen

 

 

 

 

Manne Ekman

 

 

Vivi Vestin

 

Ombud till Svenska Squaredansförbundet

Johanna Jansson

 

 

 

 

Valberedning

 

Karin Sandberg

 

 

Sture Svensson

 

 

 

 

 

 

 

Råökommitté

 

 

 

 

Martin Jansson ( Sammankallande )

 

 

Ingmar Nilsson

 

 

Michael Johansson

0703-39 29 71

 

Leif Panzar

 

 

Monika Utbult

 

 

 

 

Boking Råön

 

 

 

 

Vivi Vestin

0702- 60 26 77

 

 

 

Övriga funktionärer

Dans- och musikledare

 

 

 

 

 

 

Harpor i Väst

Calle Eriksson

0701-58 73 17

 

Solveig Pettersson

0702- 69 03 51

 

Ingemar Uneback

0725- 02 11 949

Caller

Martin Jansson

0303-77 83 37

Promenader

 

 

Lotterier

Anders Randhem

070-5773734

Bokning Bygdegård

 

 

 

Carl-Olof Olsson

0303-77 31 75

 

Telefon Bygdegård

0303-77 35 16

Representant Jordhammars Vägförening

 

 

 

 

Anders Randhem

070-5773734

 

 

 

 

 

 

 

Promenader

 

 

 

 

Anitha Kinnskog

0303-846 34

 

Lilian Södergren

0303-699 40

Copyright 2016 © All Rights Reserved