Start

Bygdegillet Stenungsund är en ideell förening som har till ändamål att sprida kännedom om olika former av dans, folkmusik och att hålla intresset för svensk bygdekultur levande.I dag är vi c:a 280 medlemmar och vår riksorganisation är Svenska Folkdansringen.

Föreningen kan se tillbaka på år fyllda av upplevelser och verksamhet. Tusentals av Stenungsunds invånare har under de gångna åren på något sätt kommit i kontakt med Bygdegillet.

Det hela startade som en folkdansförening under namn Ödsmåls folkdansgille och här dansades gammal- och folkdans under några år men p g a brist på ledare och att några i föreningen flyttade från orten blev följden den att verksamheten upphörde.

I slutet av 60-talet tog det hela fart igen. Föreningen döptes om till Bygdegillet, intresset för gammaldans och folkdans ökade.

Allt sedan dess har Bygdegillet verkat och då i huvudsak som en förening med syfte att bevara gammal kultur såsom dans, musik och hantverk.

Dansutbudet har under åren ökat och f.n. dansas, förutom folkdans och squaredans, gammal- gillesdans, bugg, foxtrot med mera.

I föreningen finns även en förnämlig musikgrupp där de flesta av de 20-talet deltagarna spelar på det gamla instrumentet nyckelharpa, viket instrument de allra flesta har byggt själva.

Vällkommen som medlem i Bygdegillet Stenungsund

 

Medlemsavg. endast 100:-/person alt. 200:- / familj

Vårt bankgiro: 5322-2618

Glöm ej att skriva vem eller vilka medlemsavgiften gäller!

Övriga avgifter se under varje sektion!

Medlemmar i Bygdegillet får 10% i rabatt vid köp hos Dansskor i Väst på deras hemsida eller i butiken i Stora Höga

Copyright 2016 © All Rights Reserved