Bli medlem

Bygdegillet Stenungsund är en idell förening.

Verksamheten vi bedriver kräver ganska stor arbetsinsats totalt.


Vår grundverksamhet handlar om dans och musik och här har vi aktiva och kunniga människor som ställer upp som ledare. Om vi ska kunna utvidga verksamheten så behöver vi fler aktiva ledare som vill hjälpa till på olika sätt. Grundförutsättningen är ett intresse för dans och musik, ska man hålla i kurser så behöver man också ha en bred kunskap i ämnet runt kursen. Vi skickar gärna våra kursledare på ledarutbildningar som tack för den insats de gör.


Vi sköter också om anläggningen på Råön, där vi har många aktiviteter under sommaren. Här jobbar vi med att sköta om anläggningens olika delar så att de inte förfaller. Det handlar om så väl byggnader och brygga som dansbanan och gräsytorna.

Idag saknar vi mycket arbetskraft just på Råön. Det är mycket som behöver göras och det behövs nya tankar och idéer om vad man kan göra. Arbetsinsatsen behöver inte vara så stor om vi är många som delar på den.

Vem kan vara med och hjälpa till?

Du som vill vara med som medhjälpare vid våra kurser. Det kan handla om att svara på frågor, ta emot anmälningar, fixa fika och hjälpa till att ställa i ordning lokalen före och efter kursen.

Du kanske vill erbjuda dig att hålla kurser för Bygdegillet. Vi går under både Folkdansringen och Svenska Squaredansförbundet, så vi har en ganska stor bredd i vår verksamhet.

Du som gillar trädgårdsarbete kan hjälpa till på Råön. Råön är en fantastisk anläggning med oändliga möjligheter för den med idéer.

På Råön finns det också behov av skötsel av bygnader och brygga.

Under våra arrangemang på Råön finns det alltid behov av hembakt fika. Den som kan hjälpa till och skänka en sockerkaka till serveringen då och då, är hjärtligt välkommen att göra det.

Kan man avvara några timmar på midsommarafton så har vi många aktiviteter som behöver bemannas denna dag.

Råön är en fantastisk anläggning och den borde användas ännu mer än vad den gör. Har du idéer om vad som kan göras, eller vill du anordna danskvällar, allsångskvällar, musikaftnar så är du hjärtligt välkommen. Kanske har du idéer om stickcafé, bilträffar eller hantverksmarknader?

Promenerar du för på Råön någon gång i veckan året runt? Kan du ansvara för att rapportera om något händer till styrelsen?

Gillar du att fixa mysiga sammankomster? Kanske kan du vara den som fixar roliga teaterresor eller liknade för Bygdegillet. Eller gillar du att promenera? Vi har gärna en aktivitet med regelbundna promenader.

Vi har också alltid ett behov av aktiva människor som vill sitta med i styrelsen.


Vill du vara med på ett eller annat sätt? Kontakta vår ordförande på mail


Medlemsavg. endast 100:-/person alt. 200:- / familj

Vårt bankgiro: 5322-2618

Glöm ej att skriva vem eller vilka medlemsavgiften gäller!

Övriga avgifter

Squaredansförbundet SAASDC 55kr/vuxen och 20kr/ungdom

Folkdansringen