Squaredans


Ny adress Sqdstenungsund.se tryck här!.

Till Sverige kom dansen från USA första gången 1978, och under de första åren på 1980-talet bildades ett antal squaredansklubbar i landet. År 2003 hade antalet klubbar vuxit till drygt 150 över hela landet med sammanlagt över 7000 medlemmar. År 2010 har antalet sjunkit något och man räknar med ungefär 6500 medlemmar i 130 klubbar.


Fyra danspar (åtta personer) bildar en så kallad square (engelska för fyrkant), vilken är den grundformation som dansen utgår ifrån. Dansen leds av en "caller" som kontinuerligt instruerar dansarna vilka enskilda dansturer som ska utföras, genom att sjunga ut namnet på dessa till musik. Alla enskilda turer (call) är i förväg inövade under squaredanskurser och följer en internationell standard.                                           


källa:wikipedia.org


Medlemsvgift

Bygdegillet Stenungsund + Squaredansförbundet 155:-

Pris 2019 är 165:-

Endast medlemsavgift till Bygdegillet 100:-

Medlemsavgift till Bygdegillet för familj 200:-


Vårt bankgiro: 5322-2618


När du betalt in medlemsavgiften för första gången,  mailar du till squaredans@bygdegillet.com och meddelar namn, adress, e-postadress, mobil/telefonnummer och födelsenummer.