Staddag

 

Måndagar i maj kommer vi att ha städning och iordningställning av vår anläggning.

Vi startar måndagen den 7/5 och fortsätter resterande måndagar i maj.

Kl 18:00 samlas vi för att hjälpas åt med förbättningar mm

Vi hoppas att alla som kan kommer någon gång.

Copyright 2016 © All Rights Reserved